ITI JOB AT GUJARAT-SANAD

તારીખ: 3-aug-17

સમય: 9 થી 11 વાગ્યા સુધી

તાત્કાલિક જરૂરિયાત આઇટીઆઇ (ફિટર / ઈલેક્ટ્રિશિયન / વાયરમેન)

સ્થાન: સનાદ અમદાવાદ

કુલ: 30 (20 ઈલેક્ટ્રિશિયન / વાયરમેન +10 ફિટર)

લાયકાત: આઇટીઆઇ (ફિટર / ઈલેક્ટ્રિશિયન / વાયરમેન)

અનુભવ: ન્યુનત્તમ એપ્રેન્ટિસશીપ પૂર્ણ

વળતર: ન્યૂનતમ વેતન દર (ઝોન -2, સેમિસ્કલ્ડ કેટેગરી)

ચેતન આહુજા 8866023255

9574960550/7434854146

ઇમેઇલ: chetan.ahuja@adecco.com

મુલાકાત માટેના સ્થળ:

હિટાચી હાય-રેલ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રા. લિમિટેડ

પ્લોટ નં. એસ.એમ. 3,4, જી આઇ ડી સી, ​​સાણંદ – II, ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ

ગામ – બોલ, સાણંદ – 382110, અમદાવાદ .ગુજરાત

Updated: September 4, 2020 — 1:33 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *